Kutsu unitutkimukseen!

Markku Savioja
12.10.2017

Hei,

Ensi viikolla on alkamassa  mielenkiintoinen unitutkimus, josta uupuu vielä muutama tutkittava! Tutkimus pyrkii selvittämään mm. miten kovatehoiset harjoitusjaksot vaikuttavat uneen? Voidaanko unen laatua seuraamalla optimoida harjoitusohjelmia? Lisääkö kovatehoinen harjoittelu syvän unen määrää?  Miten kuntotaso ja harjoittelutausta vaikuttavat palautumiseen? 

Tutkittavaksi etsitään 20-40-vuotiaita miehiä. 

Jos lokakuussa alkava tutkimus ei onnistu, on siihen mahdollista osallistua myös marraskuussa alkavassa ryhmässä.


Alla on tutkimuskutsu, josta löytyy lisätietoja:

KUTSU TUTKIMUKSEEN                                                              
                              
                                          
Mukaan tutkimukseen!
 

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erilaisten kovatehoisten harjoitusjaksojen vaikutusta unen rakenteeseen sekä rasitustilaa kuvaavien muuttujien yhteyttä elimistön kuormittuneisuuteen. Tutkimusaineistoa hyödynnetään Jyväskylän yliopiston Liikuntabiologian laitoksella tehtävään pro gradu -tutkielmaan sekä tutkimuksen pohjalta julkaistussa kansainvälisessä tieteellisessä artikkelissa.
 
Mukaan kutsutaan 20-40 -vuotiaita kuntoilutaustaisia miehiä, joilla on vähintään 2-3 vuoden harjoittelukokemus  voima- ja kestävyysharjoittelusta . Tutkimukseen osallistuvat saavat tietoa kestävyyssuorituskyvystään, voimatasoistaan, kehon koostumuksestaan ja unensa laadusta. Lisäksi he saavat harjoitusesimerkkejä oman harjoittelun tueksi sekä tietoa palautumiskyvystään erilaisista kuormituksista.
 
Tutkimukseen kuuluu kolme erilaista kolmen päivän harjoitusjaksoa (kestävyys-, hypertrofinen- ja maksimivoima). Harjoitukset ovat valvottuja ja tapahtuvat Jyväskylässä. Jokaisen harjoitusjakson jälkeen tutkittavilla on neljä palautumispäivää ennen seuraavaa harjoitusjakson alkua. Kuormituspäivien jälkeisinä aamuina on palautumismittauksia. Tutkimusjakson aikana nukkumista seurataan Emfitin unimonitorilla.
 
Suoritettavat testit:

Antropometriset muuttujat: pituus, paino, kehonkoostumus.
Sylkinäytteet: kortisoli
Voima: kevennyshyppy
Aerobinen kestävyys: Suora maksimaalisen hapenottokyvyn testi
Muut mittaukset: Sykevälivaihtelua ja unen rakennetta mitataan tutkimusjakson ajan Emfitin unimonitorilla. Subjektiivista kuormittuneisuutta, palautumista ja unen laatua seurataan  kyselylomakkeilla.
Kuormitukset: Kolme lyhytkestoista kovatehoista harjoitusjaksoa  (kestävyys-, hypertrofinen- ja maksimivoima).

Osallistuminen, kustannukset ja ilmoittautuminen
 
Osallistuminen tutkimuksiin on sinulle ilmaista. Saat tutkimuksista itsellesi tietoa suorituskyvystäsi ja palautumiskyvystäsi sekä kehonkoostumuksestasi. Tuloksia ja henkilötietoja käytetään ainoastaan yllämainittuun tutkimuskäyttöön ja niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 
Tutkittavien osallistuminen testeihin on täysin vapaaehtoista ja heillä on oikeus keskeyttää tutkimus missä vaiheessa tahansa.
 
Ilmoittautumiset mahdollisimman nopeasti

Lisätietoja tutkimuksesta


Tuulia Viberg
Liikuntabiologian maisteriopiskelija
Jyväskylän yliopisto, Liikuntabiologin laitos
tuulia.t.viberg@student.jyu.fi
045 3506247