Vuokraus ma-ke 1-3.8

Aika: 1.-3.8.2022
Paikka: Manunsaarentie 447